Javni poziv malim i srednjim preduzećima sa područja Općine Vogošća

Javni poziv malim i srednjim preduzećima sa područja Općine Vogošća za prijavu na program edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima

Program je namijenjen za 14 malih i srednjih preduzeća sa područja općine Vogošća koja planiraju dodatno obučiti svoje uposlenike radi sticanja novih vještina i znanja u svrhu održavanja postojeće, kao i povećanja zaposlenosti, čiji bi po jedan predstavnik prošao Program 1 i Program 2 edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima.

Programom se nastoje ojačati ljudski kapaciteti i kompetencije za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima unutar kompanija kroz razumijevanje EU integracija, procesa pridruživanja i učešća u programima podrške EU.

Prenos teoretskog i praktičnog znanja će se realizirati putem dva programa sa ukupno osam tematskih cjelina (modula).

Više informacija na linku ispod

https://serda.ba/bs/novosti/javni-poziv-malim-i-srednjim-preduzecima-sa-podrucja-opcine-vogosca/3856

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com