Baza znanja

Ekonomija

 • Što je ekonomija?

  Ekonomija je znanost koja proučava načine na koje ljudi koriste ograničene resurse da bi zadovoljili svoje potrebe i želje.

 • Kako se određuje cijena robe ili usluge?

  Cijena robe ili usluge obično se određuje na temelju ponude i potražnje. Što je veća potražnja za robom ili uslugom, to će njena cijena biti veća.

 • Kako država utječe na gospodarstvo?

  Država može utjecati na gospodarstvo putem raznih politika, kao što su monetarna politika (upravljanje novcem i kamatnim stopama) i fiskalna politika (upravljanje državnim proračunom i porezima).

 • Što su tržišta?

  Tržišta su mjesta na kojima se robna ili uslužna ponuda i potražnja susreću, a cijene se formiraju u skladu s tim.

 • Što je inflacija?

  Inflacija je porast opće razine cijena dobara i usluga u gospodarstvu tijekom vremena.

 • Kako se mjeri gospodarski rast?

  Gospodarski rast obično se mjeri rastom bruto domaćeg proizvoda (BDP), tj. ukupne vrijednosti svih proizvoda i usluga koje su proizvedene u zemlji u određenom razdoblju.

 • Kako se može smanjiti nezaposlenost?

  Nezaposlenost se može smanjiti putem politika koje potiču rast gospodarstva i stvaranje radnih mjesta, kao i obrazovnih programa koji obučavaju ljude za potrebna radna mjesta.

 • Što je vanjska trgovina?

  Vanjska trgovina je razmjena roba i usluga između zemalja, što može biti korisno za razmjenu resursa i proizvoda koji nisu dostupni u svakoj zemlji.

 • Kako se razvijaju financijska tržišta?

  Financijska tržišta se razvijaju putem inovacija i tehnološkog napretka koji omogućuju bržu i učinkovitiju razmjenu novca i kapitala.

 • Kako se ekonomska kriza može spriječiti?

  Ekonomsku krizu može se spriječiti putem učinkovitog upravljanja državnom ekonomijom i regulacijom financijskih tržišta, kao i održavanjem stabilnog gospodarskog rasta.

 • Preduzetništvo

 • Što je poduzetništvo?

  Poduzetništvo je proces stvaranja i upravljanja novim poslovnim aktivnostima radi ostvarivanja profita ili društvenog utjecaja.

 • Koje su ključne karakteristike poduzetnika?

  Ključne karakteristike poduzetnika su inovativnost, kreativnost, upornost, sposobnost preuzimanja rizika, fleksibilnost i vizionarstvo.

 • Što je poslovni plan i zašto je važan?

  Poslovni plan je detaljan dokument koji opisuje poslovnu ideju, ciljeve, strategiju i način na koji će se posao provesti u djelo. Važan je jer pomaže poduzetnicima da postave jasne ciljeve, identificiraju resurse i izvore financiranja te planiraju aktivnosti.

 • Koji su koraci u procesu osnivanja tvrtke?

  Koraci u procesu osnivanja tvrtke uključuju istraživanje tržišta, prikupljanje sredstava, izradu poslovnog plana, registraciju tvrtke, odabir pravne strukture i postavljanje poslovnih procesa.

 • Što je ciljno tržište?

  Ciljno tržište je skup potencijalnih kupaca koji su najvjerojatnije zainteresirani za proizvod ili uslugu koju poduzeće nudi.

 • Što su SWOT analize?

  SWOT analiza je alat za analizu snaga, slabosti, prilika i prijetnji (eng. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) tvrtke. Koristi se kako bi se utvrdilo u kojem se smjeru tvrtka treba razvijati.

 • Što su ključni pokazatelji uspješnosti?

  Ključni pokazatelji uspješnosti su mjere kojima se mjeri uspješnost poslovanja tvrtke. To mogu biti prihodi, dobit, stopa rasta, udio tržišta i drugo.

 • Što je konkurentska analiza?

  Konkurentska analiza je proces identificiranja konkurentskih tvrtki na tržištu, analiziranja njihovih proizvoda i usluga te uspoređivanja s vlastitom tvrtkom kako bi se identificirale prednosti i nedostaci te razvila strategija za postizanje konkurentske prednosti.

 • Koji su ključni elementi uspješnog poduzetništva?

  Ključni elementi uspješnog poduzetništva su inovativnost, upornost, sposobnost donošenja odluka, prilagodljivost, financijsko znanje i sposobnost upravljanja rizikom.

 • Koje su prednosti i mane poslovanja kao samostalni poduzetnik?

  Prednosti poslovanja kao samostalni poduzetnik su veća sloboda u donošenju odluka i viši potencijal za zaradu. Međutim, mane uključuju veći financijski rizik i veću odgovornost za poslovne odluke.

 • Pokretanje biznisa

 • Kako započeti posao?

  Prvi korak je istraživanje tržišta i konkurencije, izrada poslovnog plana i stvaranje pravnog entiteta za vašu tvrtku.

 • Koja su najvažnija pitanja za izradu poslovnog plana?

  Važno je definirati svoju ciljnu publiku, konkurenciju, proizvode/usluge koje nudite, marketinšku strategiju i financijske projekcije.

 • Koje vrste pravnih entiteta postoje za poslovne subjekte?

  Postoje različiti pravni entiteti, kao što su obrt, d.o.o., j.d.o.o., d.d. ili udruga. Izbor ovisi o vrsti poslovanja, broju zaposlenih i drugim čimbenicima.

 • Kako se pripremiti za finansiranje svoje firme?

  Važno je imati jasan poslovni plan, finansijske projekcije, poslovni model i pokazati potencijal investitorima da ćete imati dovoljno povrata uloženog novca.

 • Koje su najvažnije marketinške strategije za pokretanje posla?

  Važno je usredotočiti se na ciljnu publiku, imati jasan i prepoznatljiv brand, ulagati u digitalni marketing i pratiti trendove u svojoj industriji.

 • Kako postaviti cijene svojih proizvoda/usluga?

  Važno je uzeti u obzir troškove proizvodnje/usluge, konkurentnost na tržištu, ciljnu publiku i vrijednost koju vaš proizvod/usluga pruža kupcima.

 • Kako se nositi s administrativnim i pravnim aspektima poslovanja?

  Preporučuje se angažiranje stručnjaka koji će vam pomoći u razumijevanju zakona i administrativnih procedura te pomoći u održavanju pravne dokumentacije.

 • Kako izgraditi jake odnose s kupcima?

  Važno je pružiti kvalitetnu uslugu, slušati povratne informacije kupaca, biti dostupan za komunikaciju i rješavanje problema te biti dosljedan u pružanju vrijednosti svojim kupcima.

 • Kako se nositi s finansijskim izazovima u ranoj fazi poslovanja?

  Važno je pratiti svoje troškove, voditi evidenciju o prihodima i rashodima te imati alternativne izvore prihoda dok vaša firma ne postigne stabilnost.

 • Koje su najveće prepreke u pokretanju biznisa?

  Najveće prepreke uključuju nedostatak finansija, vještina i znanja, birokratiju, tržišnu konkurenciju i nepredvidljivost.

 • PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com