Dokumenti

Kako pokrenuti vlastiti biznis u BiH
Kako pokrenuti vlastiti biznis u BiH
Kako pokrenuti vlastiti biznis u Srbiji
Kako pokrenuti vlastiti biznis u Srbiji

Zakoni BiH

 • Zakon BiH test
 • Zakon o unutrašnjoj trgovini
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Zakon o turistiškoj djelatnosti
 • Zakon o registraciji poslovnih subjekata u FBiH
 • Zakon o privrednim društvima
 • Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o porezu na dodatnu vrijednost (PDV)
 • Zakon o porezu na dobit
 • Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH
 • Zakon o doprinosima
 • Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak
 • Zakoni Srbija

 • Zakon o privrednim društvima 2021
 • Zakon o postupku registracije u APR 2021
 • Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o doprinosima
 • PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com