U sklopu projekta „Podrška uspostavljanju i poboljšanju mehanizama za podršku samozapošljavanju kroz saradnju inovativnih lokalnih zajednica i novih preduzeća u prekograničnom području – SYSTEM“ održan je višemjesečni program mentorske podrške za 30 novih kompanija-poduzetnika iz BiH i Srbije i desetodnevna obuka 10 novih mentora određenih ispred partnera i pridruženih partnera na projektu.

Obuka za nove mentore i program mentoringa koji predstavlja savremeni i sveobuhvatan oblik podrške malim i srednjim preduzećima i poduzetnicima realizirali su se prema metodologiji Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Prema razvijenoj metodologiji, certificirani mentori proveli su u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom, odgovornim licem preduzeća do 50 sati. Na osnovu potreba i utvrđenog stanja korisnika mentoring usluga kroz zajednički rad sa certificiranim mentorima pružena je i nefinansijska, tehnička podrška s ciljem analize postojećeg stanja i pronalaska aktivnosti za budući rast biznisa. Sve firme koje su prošle proces mentoringa imat će i u budućnosti podršku svojih mentora kako bi opstali na tržištu i svoje biznise dalje razvijali.

Deset novih mentora ispred partnera i pridruženih partnera na projektu steklo je znanja i vještine za pružanje mentorskih usluga malim i srednjim preduzećima i poduzetnicima. Obuka je obuhvatila teorijska znanja iz najvažnijih oblasti (finansije, marketing, ljudski resursi, dijagnostika preduzeća, komunikacija itd.), ali i obuku na radnom mjestu koja uključuje primjenu stečenih znanja u radu sa preduzećima.

Nakon sticanja neophodnih znanja i vještina u okviru obuke u učionici, novi mentori su pratili rad SERDA-inih mentora prilikom pružanja mentoring usluge korisnicima u okviru obuke na radnom mjestu, te se na taj način osposobili za pružanje pomenutih usluga u okviru svojih institucija malim i srednjim preduzećima i poduzetnicima.

Po završetku mentoringa, SERDA je za sve korisnike u svojim prostorijama organizirala zajednički skup korisnika i mentora koji je jedna od aktivnosti mentoring procesa, gdje su svi imali priliku prezentirati svoje biznise/ideje ostalim kolegama, osnažiti svoje vještine i sposobnosti prezentiranja, te se povezati sa ostalim kolegama. Prilikom samog događaja došlo je do umrežavanja i povezivanja korisnika s obzirom da su uvidjeli da mogu koristiti znanja, mogućnosti i kapacitete jedni od drugih. Ovaj događaj je kako od strane korisnika, tako i od strane projektnog konzorcijuma ocijenjen jako uspješnim.

Trenutno je korisnicima na raspolaganju 10 obučenih mentora koji dolaze iz 4 različita područja prekogranične saradnje koji će se susresti sa novim izazovima, ali zahvaljujući čijem znanju i iskustvu će mnoge kompanije poboljšati svoje poslovanje.

Ovaj projekat sufinansira Europska unija u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći IPA II kroz Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020, a implementira Općina Novo Sarajevo sa projektnim partnerima Općinom Ilijaš i Krovnom organizacijom mladih Srbije.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com